Beste leden,
 
Bij de Unieraadsvergadering van 31 januari jongstleden ben ik benoemd tot bestuurslid van de AtletiekUnie in de rol van penningmeester.

Dat is niet iets dat je vanzelf overkomt: desgevraagd heb ik mij kandidaat gesteld en na gesprekken met zowel zittende bestuursleden als met (vertegenwoordigers van) de Unieraad geschikt bevonden. Voorwaarde die aan de benoeming is verbonden is dat ik terugtreed als voorzitter van een aangesloten vereniging, in casu dus AV'56.

Dat roept twee vragen op. De eerste is, waarom ik mij tijdens een lopende periode als verenigingsvoorzitter kandidaat heb gesteld, wetende dat ik dan zou moeten aftreden. De tweede is: wie wordt de nieuwe voorzitter?

Vraag één kan alleen ikzelf beantwoorden. Toen ik alweer vijf jaar geleden begon in deze rol had ik niet kunnen bevroeden hoe leuk het zou zijn. Het werken met John van Anrooij, Huub Beelen en de laatste periode met Vera Wisse in plaats van Huub in het bestuur, is bepaald geen straf. En het enthousiasme van de vrijwilligers om steeds weer dingen gedaan te krijgen is inspirerend en tekent de clubgeest van AV'56.

Daar ben ik trots op, zowel om te zien en te ervaren als om deel van uit te maken. Het project ‘verbouw clubhuis’ is daar wat mij betreft het duurzame bewijs van. De manier waarop de besluitvorming en de feitelijke bouw gestalte tot stand kwam getuigt van inzet, professionalisme en plezierig omgaan met elkaar. AV'56 is een hechte gemeenschap die het waard is een vereniging genoemd te worden. 

Maar dat is ook precies waar het wringt. Ik woon in Den Haag, werk meestal in Amsterdam en kan mij onvoldoende onderdeel maken van die gemeenschap. Steeds vaker hoorde ik geluiden dat ik als voorzitter ‘daar en daar niet bij was’ en ondanks de moeite die ik daarvoor doe: die constateringen zijn juist en ik kan daar geen verandering (of verbetering zo u wilt) in aanbrengen. Van mijn besluit om mij bij de ALV van AV’56 van 2018 niet herkiesbaar te stellen heb ik dan ook geen geheim gemaakt.

Waarom dan nu al aftreden? Omdat me werd gevraagd, mij te kandideren voor het bestuur van de AU. De atletieksport draag ik een warm hart toe en het mede richting kunnen geven aan de ontwikkeling van die sport vind ik uitdagend. En het onderdeel uitmaken van een niet aan enige regio gebonden bestuur, maakt dat ik een vereniging als AV'56 niet tekortdoe.

Dat brengt mij bij vraag twee. En het antwoord daarop is (nog) niet te geven. Het bestuur is op zoek en voert daartoe ook oriënterende gesprekken, maar het is aan u als leden om uiteindelijk een voorzitter te kiezen. Het is niet waarschijnlijk dat op de aanstaande Algemene Ledenvergadering (17 maart, komt allen!!) al kandidaten kunnen worden voorgesteld, dus daar zal wel een extra ledenvergadering voor bijeen moeten worden geroepen.

Ik hoop u allen te zien op de vergadering van 17 maart aanstaande!
 

Cees Goosen,
voorzitter

 

Share this post