AV’56 krijgt een nieuwe voorzitter. Daarover kunnen alle leden en ouders van jeugdleden meebeslissen op vrijdagavond 19 mei a.s. Op die datum wordt een ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Locatie: clubgebouw. Aanvang: 20 uur.

Het bestuur draagt ons lid Cees-Jan Berman voor als nieuwe voorzitter. Hij heeft zich kandidaat gesteld. Uiteraard hebben leden het recht, andere kandidaten voor te dragen. Ze moeten de namen dan wel vooraf melden bij het bestuur: schriftelijk (via postvak secretaris in de bestuurskamer) of per e-mail (secretaris@av56.nl).

De reden dat AV’56 op zoek is naar een nieuwe voorzitter heeft te maken met de verkiezing van onze huidige voorzitter Cees Goosen in het hoofdbestuur van de landelijke AtletiekUnie. Dat college stelt het niet op prijs, dat hoofdbestuursleden tegelijkertijd bestuurslid zijn van een lokale atletiekvereniging. Volgens hen zou dat tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Daarom is Cees gevraagd, zijn voorzitterszetel bij AV’56 op te geven. Hij voldoet daaraan. Formeel heet dat: hij is aftredend en niet-herkiesbaar. Verdere vragen of opmerkingen over dit agendapunt dienen voor 15 mei schriftelijk te worden ingediend (postvak secretaris) of e-mail (secretaris@av56.nl). Het bestuur van AV’56 bestaat sinds jaar en dag uit drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester.


Agenda

De (korte) agenda van de buitengewone ALV ziet er als volgt uit:

  1. Opening/Presentielijst
  2. Mededelingen
  3. Bestuursverkiezing
  4. Wat verder ter tafel komt
  5. Sluiting


Nieuwe kandidaat

De nu voorgedragen kandidaat-voorzitter Cees-Jan Berman is 46 jaar. Hij was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een actief lid van AV’56 en behaalde mooie resultaten op velerlei onderdelen. Twee jaar geleden werd hij opnieuw lid bij AV’56. Sindsdien houdt zich uitsluitend bezig met de baanatletiek, en dan vooral de korte afstanden.

Hij doet dat met succes, want in februari jl. werd hij Nederlands kampioen 60 m indoor bij de masters in Apeldoorn. Hij klokte een tijd van 7.72 sec. Dat leverde hem goud op in de categorie Mannen 45. Vorig jaar waagde hij ook een poging om op de 60 m nationaal kampioen te worden. Toen werd hij tweede. Dit jaar werd zijn intensieve trainingsarbeid alsnog beloond met goud.

Wie zijn volledige palmares wil inzien, kan deze link aanklikken. Ook zoon Florian is lid van AV’56 (C-pupil).

 

FOTO: Het clubgebouw.

Share this post